Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082875

dražba rodinného domu - podíl 1/9 v obci Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
dražba rodinného domu - podíl 1/9 v obci Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
Nejnižší podání
54 000 Kč
Datum Konání
11.06.2024 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
54 000 Kč81 000 Kč1 000 Kč15 000 Kč-
Jedná se o samostatně stojící, přízemnírodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena nazákladových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stavje odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známkyopotřebení a na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střechabudovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Na střeše jsou žlaby sesvody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu jeopatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá či luxfery. Vchodové dveředomu jsou dřevěné plné a dvoukřídlé. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení jeplechové. Dům je určen k celkové rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je pomístní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojenana přípojku elektřiny a plynovodu. Přípojka vodovodu a kanalizace je v ulici.(Přípojky nebylo možné ověřit.) Na pozemku parc. č. 730 stojí stavbarodinného domu č.p. 413. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěnáplocha a nádvoří o celkové výměře 266 m2. Pozemek je rovinatý,travnatý a neudržovaný. Pozemek je oplocený plechovým plotem. Pozemek jepřístupný přes pozemek parc. č. 2823 ve vlastnickém právu města Velké Meziříčí. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení.  Více informací ve znaleckém posudku.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082875/Velke/DR00082875~94ywy_1.jpg
obrázek 1/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082875/Velke/DR00082875~yo4vw_2.jpg
obrázek 2/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082875/Velke/DR00082875~gxw1c_3.jpg
obrázek 3/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082875/Velke/DR00082875~hjnsv_4.jpg
obrázek 4/5
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082875/Velke/DR00082875~y9dcg_5.jpg
obrázek 5/5
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: