Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082513

dražba rodinného domu - podíl 1/2 v Loučné, okres Liberec

Hrádek nad Nisou, okres Liberec, kraj Liberecký
dražba rodinného domu - podíl 1/2 v Loučné, okres Liberec
Nejnižší podání
1 128 000 Kč
Datum Konání
07.12.2023 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 128 000 Kč2 820 000 Kč1 000 Kč300 000 Kč-
Jedná se ospoluvlastnický podíl 1/2, a to:pozemku parc.č. 258 - zastavěnáplocha a nádvoří o výměře 318 m2, jehož součástí je stavba rod. domuLoučná č.p. 15,pozemek parc.č. 259 - zahrada ovýměře 1533 m2,vše v k.ú.Loučná a obci Hrádek nad Nisou, zapsané na LV č. 160, vedené Katastrálníhoúřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.Příslušenství:- vedlejšístavby dvou kůlen (spodní stavba cihelná, neomítnutá s dřevěnou nástavbou,zastřešená plochou střechou, dřevěné dveře, ZP 39 m2)s navazující přízemnízděnou částí (16 m2) a dále venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí - NN,VV, žumpa, dřevěný altán, zpevněné plochy okolo stavby, oplocení s brankou(dřevěné, na slupkách a podezdívkou ze ztraceného bednění).Tytonemovité věci s příslušenstvím a součástmi tvoří jeden funkční celek a budoudraženy společně jako jeden komplex.Nemovitá věc- pozemky se stavbou RD čp. 15, je situována v západní okrajové části obceHrádek nad Nisou, v její část Loučná, v okolní řídké zástavbě staveb probydlení, při místní komunikaci - ul. U Lávky, ze které je nemovitá věcpřístupná, v blízkost MŠ, ZŠ, autobusové zastávky a vodníhotoku Lužická Nisa.Nemovitá věc je vzdálená cca. 1,3 km od centra obce, s komplexní občanskouvybaveností - obecní úřad, pošta, MŠ, ZŠ, zdravotnictví, sportoviště, obchod,kultura, restaurační zařízení. Nemovitá věc je přístupná ze zpevněné veřejnékomunikace. Území je téměř rovinaté, z části zainvestované sítěmi, stavba jenapojena na el. síť, veřejný vodovod, dále kanalizace je svedena do žumpy.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082513/Velke/DR00082513~ocqia_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082513/Velke/DR00082513~83xdu_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082513/Velke/DR00082513~f5qjy_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082513/Velke/DR00082513~tof8c_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

Exekutorský úřad Liberec

IČO: 40846415   DIČ: CZ6710161931
Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec
Telefon 485 104 163  Fax 485 104 271
www.exekuceliberec.cz
e-mail: urad@exekuceliberec.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 2930/22-120 byt 3+1 v obci Přimda, okres Tachov
nejnižší podání: 1 162 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
dražba motocyklu BMW F 650 CS
nejnižší podání: 5 000 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 2930/22-120 byt 3+1 v obci Přimda, okres Tachov
nejnižší podání: 1 162 000 Kč