Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082676

DRAŽBA 7427/15 - POZEMKY v obci Povrly, okres Ústí nad Labem

Povrly, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký
DRAŽBA 7427/15 - POZEMKY v obci Povrly, okres Ústí nad Labem
Nejnižší podání
1 032 000 Kč
Datum Konání
10.01.2024 v 10:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
1 032 000 Kč1 548 000 Kč10 000 Kč100 000 Kč-
Zahájeníelektronické dražby: dne 10.01.2024 v 10:00 hod.POZEMKY v obciPovrly, okres Ústí nadLabemPředmětem ocenění jsouzemědělské pozemky parc. č. 164, 165/4, 166, 169/2, 170/1, 175 zapsané vkatastru nemovitostí jako trvalý travní porosty a pozemek parc. č. 174 zapsanýjako ostatní plocha-neplodná půda. Celková výměra pozemků v součtu 54070 m2.Pozemky jsou svažité, v části se nachází typově lesní porosty, jedná sepřevážně o listnaté porosty.Přístup je možný pouze přespozemky odlišných vlastníků.Dle územního plánu jsoupozemky regulovány jako plocha „NZ.2 - trvalý travní porost“ a „NSp - plochasmíšená nezastavěného území - přírodní preference“.Pozemek leží v části obcestavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá neobydlenéoblasti.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082676/Velke/DR00082676~5hjld_1.jpg
obrázek 1/2
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082676/Velke/DR00082676~el0x5_2.jpg
obrázek 2/2
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 2930/22-120 byt 3+1 v obci Přimda, okres Tachov
nejnižší podání: 1 162 000 Kč
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
dražba motocyklu BMW F 650 CS
nejnižší podání: 5 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
120 EX 2930/22-120 byt 3+1 v obci Přimda, okres Tachov
nejnižší podání: 1 162 000 Kč