Spoluvlastnický podíl na pozemcích v obci Kokory, okr. Přerov

spisová značka 018 EX 4031/12

začátek dražby13.05.2021 11:20  konec dražby13.05.2021 11:40 typ majetkuzemědělská půda
vlastnické podíly
lokalitakraj Olomoucký - okres Přerov

nejnižší podání 20 660 Kč 

vydraženo za: 50 000 Kč 

znalecký posudek30 990 Kč dražební jistota7 000 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Předmětem ocenění je ideálních 6/110 pozemků evidovaných na LV č. 425, k.ú. Kokory, okr. Přerov. Oceňované pozemky tvoří funkční celek a jsou situovány v rovinném terénu mimo zastavěnou část obce Kokory u komunikace č. 55. Jedná se převážně o zemědělské obhospodařované pozemky situované, které jsou součásti zem. honu. Pozemky p.č. 457/35-37 jsou v KN evidovány v kultuře chmelnice, ve skutečnosti se jedná rovněž o zemědělské obhospodařované pozemky. Předmětem ocenění je dále p.č. 899/103 – ostatní plocha, silnice, který přímo navazuje na komunikaci č. 55 a tvoří příkop u této komunikace a pozemky evidované v kultuře ostatní plocha, ostatní komunikace, které tvoří nezpevněné polní cesty. Na pozemcích nejsou žádné stavby ani venkovní úpravy, na p.č. 899/103 je několik listnatých stromů, zbývající pozemky jsou bez trvalých porostů. Dle platného územního plánu obce Kokory jsou pozemky v kultuře orná půda a chmelnice pronajaty ZD Kokory, nájemní smlouva nebyla předložena. Dle platného územního plánu obce Kokory jsou oceňované pozemky mimo zastavitelné plochy, v plochách zemědělských a chmelnic.

Fotogalerie

 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.