Dražba pozemků (172 754 m2) - podíl 1/360, okr. Jeseník

spisová značka 197 EX 130/16-64

Aktuální čas

začátek dražby11.05.2022 11:00  konec dražby11.05.2022 11:38 typ majetkulesní a vodní plochy
zemědělská půda
ostatní
vlastnické podíly
lokalitakraj Olomoucký - okres Jeseník

nejnižší podání 5 036 Kč 

vydraženo za: 14 036 Kč 

výše předražku: 17 545 Kč  předražit lze do: 26.05.2022 11:38 - UKONČENO  kontaktní e-mail: hockicko@exekutor-jesenik.cz 

znalecký posudek7 554 Kč dražební jistota2 500 Kč minimální příhoz1 000 Kč

 DRAŽBA UKONČENA - VYDRAŽENO

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 50 - 1 200 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Kobylá nad Vidnavkou. Jedná se o soubor sousedících travnatých a lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek, orná půda a ostatní plocha o výměře 182 754 m2. Na pozemcích parc. č. 10/9, parc. č. 16/1, parc. č. 16/4, parc. č. 47/1, parc. č. 88, parc. č. 89/2, parc. č. 90/1 a parc. č. 96 se nachází smíšený lesní porost. Jedná se o hospodářský les. Ostatní pozemky jsou zemědělské. Travnatý pozemek parc. č. 70/2 není v terénu blíže ohraničený. Pozemky jsou rovinaté a převážně svažité k jihovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemku parc. č. 2156, který je ve vlastnictví České republiky a parc. č. 2219, který je ve vlastnictví obce Kobylá nad Vidnavkou.
V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní, plochy zemědělské, plochy zeleně soukromé a vyhrazené Pozemek parc. č. 70/2 je v územním plánu vedený jako plocha smíšeně obytná - komerční a plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě.
Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Věcné břemeno ke spoluvlastnickému podílu ve výši 8/10, na části nemovitosti s povinností k pozemku parc. č. 23/9 ve prospěch obce Velká Kraš.
Věcné břemeno vedení inženýrské sítě, na části nemovitosti s povinností k pozemku parc. č. 23/9 ve prospěch pozemku parc. č. 23/18.
Pozemky parc. č. 23/9, parc. č. 23/11, parc. č. 94/1, parc. č. 97, parc. č. 139, parc. č. 200/19, parc. č. 200/20, parc. č. 200/21 a parc. č. 2153/1 jsou pronajímané společnosti AGROPARKL spol. s.r.o. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let.

Fotogalerie

 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.