Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba pozemku (7 717 m2) - podíl 1/12, okres Nymburk

spisová značka 167 EX 1613/17-171

ukončena 02.08.2022 09:40

vydraženo za: 26 750 Kč

Dražba pozemku (4 061 m2) - podíl 1/12, k.ú. Kovansko, okres Nymburk

spisová značka 167 EX 1613/17-173

ukončena 02.08.2022 11:28

vydraženo za: 18 000 Kč

Dražba pozemků (7 641 m2) - podíl 1/12, k.ú. Kovansko, okres Nymburk

spisová značka 167 EX 1613/17-172

ukončena 02.08.2022 11:20

vydraženo za: 20 000 Kč

Dražba pozemků (116 693 m2) - podíl 1/12, k.ú. Kovansko, okres Nymburk

spisová značka 167 EX 1613/17-174

ukončena 02.08.2022 14:10

vydraženo za: 323 333 Kč

Dražba podílu id. 1/2 na pozemku (orná půda) v obci Přestavlky, okres Přerov

spisová značka 139EX 06976/21

ukončena 02.08.2022 14:00

vydraženo za: 29 000 Kč

Opakovaná dražba podílu id. 1/2 na lesních pozemcích v obci Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod

spisová značka 139EX 16634/20

ukončena 03.08.2022 14:05

vydraženo za: 90 000 Kč

Dražba pozemků - podíl 1/6, k.ú. Strážovice u Mirotic, okres Písek

spisová značka 167 EX 14553/15-220

ukončena 09.08.2022 09:41

vydraženo za: 52 000 Kč

Dražba pozemku - podíl 1/3, k.ú. Mirotice, okres Písek

spisová značka 167 EX 14553/15-221

ukončena 09.08.2022 09:41

vydraženo za: 76 000 Kč

Dražba podílu id. 1/2 na pozemku v obci Děčín

spisová značka 139EX 16014/21

ukončena 09.08.2022 14:00

vydraženo za: 12 000 Kč

120 EX 17519/15-151 - podíl 1/16 rodinného domu v obci Loučovice, okres Český Krumlov

spisová značka 120 EX 17519/15-151

ukončena 10.08.2022 12:20

vydraženo za: 80 000 Kč

stránka 1 z 2     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 
 
Recovery Consult s.r.o. | e-aukce.com
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je Recovery Consult s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha
IČ: 08173184    tel.: +420 725 937 436

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2022 Recovery Consult s.r.o.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.