Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

DRAŽBA - 124 EX 917/21 Podíl 1/2 orné půdy v obci Moravský Písek, okres Hodonín

spisová značka 124 EX 917/21

ukončena 12.01.2022 10:33

vydraženo za: 58 667 Kč

Dražba podílu id. 5/48 na pozemku (orná půda) v obci Chotěšice, okres Nymburk

spisová značka 139EX 03686/20

ukončena 12.01.2022 14:04

vydraženo za: 39 000 Kč

Dražba bytové jednotky 1+kk v obci Komárov, okres Beroun

spisová značka 139EX 06781/16

ukončena 13.01.2022 14:45

vydraženo za: 720 000 Kč

Dražba bytu 4+1 - podíl 1/6, okr. Ostrava - město

spisová značka 130 EX 1431/13-129/E 1

ukončena 18.01.2022 10:59

vydraženo za: 407 000 Kč

Dražba podílu id. 1/3 na RD v obci Trutnov, okres Trutnov

spisová značka 139EX 04238/21

ukončena 18.01.2022 14:41

vydraženo za: 1 223 334 Kč

DRAŽBA 124 EX 1041/19 - Podíl 1/2 rodinného domu v obci Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem

spisová značka 124 EX 1041/19

ukončena 19.01.2022 10:41

vydraženo za: 620 000 Kč

120 EX 200014/13 - 1/2 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v obci Velká, část města Milevsko, okres Písek

spisová značka 120 EX 200014/13

ukončena 19.01.2022 11:44

vydraženo za: 440 000 Kč

Dražba pozemků (1 696 m2) s příslušenstvím - podíl 9721/38884, okr. Třebíč

spisová značka 197 EX 1035/15-125

ukončena 19.01.2022 11:30

vydraženo za: 115 500 Kč

Dražba objektu v obci Ralsko, okres Česká Lípa

spisová značka 139EX 29834/14-102

ukončena 19.01.2022 15:07

vydraženo za: 51 500 Kč

Rodinný dům v obci Řepníky

spisová značka 152 EX 12/21

ukončena 20.01.2022 16:25

vydraženo za: 1 441 000 Kč

stránka 1 z 2     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 
 
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2022 NeutriCS a.s.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.