Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Podíl 1/2 na rodinném domě v Sudicích

spisová značka 152 ED 2/21

ukončena 09.09.2021 16:08

vydraženo za: 1 111 000 Kč

Dražba podílu id. 1/21 na pozemku v obci Lysá nad Labem, okres Nymburk

spisová značka 139EX 38788/14

ukončena 14.09.2021 14:00

vydraženo za: 10 334 Kč

DRAŽBA 1395/21 - Byt 3+1 v Praze, kat. území Kobylisy

spisová značka 124 EX 1395/21

ukončena 15.09.2021 10:30

vydraženo za: 5 630 000 Kč

DRAŽBA 14119/15 - Podíl 2/5 na pozemcích v obci Hoštka, okres Litoměřice

spisová značka 124 EX 14119/15

ukončena 15.09.2021 10:45

vydraženo za: 34 000 Kč

Dražba 2 garáží, okr. Kladno

spisová značka 197 EX 2074/19-94

ukončena 15.09.2021 14:17

vydraženo za: 567 890 Kč

120EX 36386/15-656 garáž v Železné Rudě, okres Klatovy

spisová značka 120EX 36386/15-656

ukončena 15.09.2021 11:54

vydraženo za: 413 333 Kč

120EX 36386/15-655 podíl 1/6 stavby bez čp/če v Železné Rudě, okres Klatovy

spisová značka 120EX 36386/15-655

ukončena 15.09.2021 11:44

vydraženo za: 74 300 Kč

Dražba podílu id. 1/12 na pozemcích v obci Hřivice a Zbrašín, okres Louny

spisová značka 139EX 09879/18

ukončena 15.09.2021 14:00

vydraženo za: 14 000 Kč

Dražba pozemku (14 859 m2), okr. Liberec

spisová značka 131 EX 3565/14-944

ukončena 16.09.2021 13:55

vydraženo za: 531 000 Kč

Dražba garáže s pozemkem a příslušenstvím - podíl 3/8, okr. Liberec

spisová značka 131 EX 2196/19-197

ukončena 16.09.2021 11:09

vydraženo za: 70 000 Kč

stránka 1 z 3     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 2 3 
 
Provozovatelem serveru drazby-exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2021 NeutriCS a.s.
drazby-exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.