Dražby s povoleným předražkem

U následujících dražeb lze uplatnit institut tzv. předražku. Podle § 336ja občanského soudního řádu, nejde-li o osoby uvedené v ustanovení § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že chce vydražené nemovité věci nabýt za částku alespoň o 25 % vyšší, než bylo nejvyšší podání.

Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu zaplatit předražek na bankovní účet soudního exekutora. Předražek musí být připsán na účet soudního exekutora nejpozději poslední den lhůty. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.

Neúspěšným navrhovatelům předražku se vrátí zaplacená částka po právní moci usnesení o předražku.

Dražba pozemku (3 382 m2), okr. Ústí nad Orlicí

spisová značka 167 EX 11568/14-103

ukončena 10.05.2022 09:24

vydraženo za: 317 000 Kč

Dražba pozemku (45 m2), okr. Benešov

spisová značka 167 EX 9886/15-260

ukončena 10.05.2022 11:52

vydraženo za: 48 000 Kč

Dražba pozemků (6 893 m2) - podíl 1/24, okr. Trutnov

spisová značka 197 EX 1750/20-44

ukončena 11.05.2022 11:01

vydraženo za: 6 000 Kč

120 EX 16050/17 - 1/8 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v obci Horní Dehtov, část obce Třebihošť, okres Trutnov

spisová značka 120 EX 16050/17

ukončena 11.05.2022 11:43

vydraženo za: 266 000 Kč

Dražba pozemků (172 754 m2) - podíl 1/360, okr. Jeseník

spisová značka 197 EX 130/16-64

ukončena 11.05.2022 11:38

vydraženo za: 14 036 Kč

Dražba pozemků (497 m2), okr. Teplice

spisová značka 131 ED 10/20-DV

ukončena 12.05.2022 11:06

vydraženo za: 800 000 Kč

Dražba nebytové jednotky - podíl 52/1000 s podílem na pozemku, okr. Hradec Králové

spisová značka 167 EX 51196/13-455

ukončena 17.05.2022 11:37

vydraženo za: 310 000 Kč

stránka 1 z 1     počet položek na stránce 10 30 100
strana  1 
 
Provozovatelem serveru drazby.exekutori.cz je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 25435795    tel. +420 241 416 417, +420 725 545 465

spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru | Zásady ochrany osobních údajů
Copyright ©2000-2022 NeutriCS a.s.
drazby.exekutori.cz
administrace: Aira Group s.r.o.